Covid-19 maatregelen

Het is fijn dat er op dit moment geen beschermende maatregelen meer nodig zijn.

Bent u verkouden, heeft u griepachtige verschijnselen, neem dan even contact op. U kunt uw afspraak altijd verzetten. 

Hieronder nog even de maatregelen zoals die waren, ik houd deze nog even paraat op de website, zodat ik deze weer kan hanteren als dit nodig is.

De CAM-sector breed heeft een ‘Leidraad infectiepreventie Covid-19’ opgesteld. De maatregelen die hierin staan kunt u lezen door de volgende link aan te klikken Leidraad infectiepreventie Covid-19

Bovenstaande maatregelen heb ik specifiek voor mijn praktijk aangepast in de periode dat dit nodig was. Dit is een verkorte versie met voor u belangrijke informatie.  Zie de volgende link. Covid-19 info

Als u een afspraak heeft bij mij, ga ik er van uit dat u op de hoogte bent van deze informatie. 

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.