Covid-19 maatregelen

De CAM-sector breed heeft een ‘Leidraad infectiepreventie Covid-19’ opgesteld. De maatregelen die hierin staan kunt u lezen door de volgende link aan te klikken Leidraad infectiepreventie Covid-19

Bovenstaande maatregelen heb ik specifiek voor mijn praktijk aangepast. Dit is een verkorte versie met voor u belangrijke informatie.  Zie de volgende link. Covid-19 info

Als u een afspraak heeft bij mij, ga ik er van uit dat u op de hoogte bent van deze informatie. 

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.