AVG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Als VoetreflexPlus™ Therapeut in opleiding ga ik vertrouwd om met uw gegevens. Daarnaast ben ik verplicht om duidelijk aan te geven waarvoor uw gegevens gebruikt worden en u hiervoor ook toestemming te vragen.

Momenteel verdiep ik me in de informatie die ik goed geregeld moet hebben. Dan gaat het om:

  • Privacyverklaring
  • Register verwerkingsactiviteiten
  • Behandelovereenkomst
  • Aanvullende behandelovereenkomst voor minderjarigen en volwassenen met een geestelijke handicap

Omdat ik aangesloten ben bij de VNRT kan ik hulp krijgen van deze vereniging om alles goed geregeld te hebben voor mijn praktijk. Daar ben ik op dit moment mee bezig en ik hoop binnenkort de benodigde informatie hiervoor met u te kunnen delen.